Gwesty’r King Arthur, Reynoldston

ARTHUR A’I WYRTHIAU

... Myrddin, dreigiau a Chaledfwlch
the-king-arthur-hotel-reynoldston

Dyma westy a thŷ tafarn penigamp o fewn tafliad carreg i Garreg Arthur: beddrod o ddechrau Oes Newydd y Cerrig. Fe ddewch o hyd iddynt ar gefnffordd Cefn Bryn yng nghanol prydferthwch Gŵyr. Yn ôl y chwedl, mae’r beddrod wedi’i greu o garreg fechan a ddisgynnodd o esgid y Brenin Arthur, a honno wedi tyfu drwy hud a lledrith ar ôl i Arthur ei thaflu hi yno o Sir Gâr. Dywedir bod y garreg yn un sychedig, a’i bod yn hoff o grwydro draw at y nant gerllaw i dorri’r syched hwnnw. Mae sôn hefyd bod Dylan Thomas (1914-1953) wedi cynnal sesiwn séance yma ar ôl perfformio yng nghwmni’r gymdeithas ddrama amatur leol un tro. Cyn gadael y fro, mae’n sicr yn werth taro heibio i Ganolfan Saethyddiaeth a Hebogyddiaeth Perriswood a Chanolfan Dreftadaeth Gŵyr.

Llun - hawlfraint Stella Elphick

Gwesty’r King Arthur, Reynoldston

  • Dyma westy a thŷ tafarn penigamp o fewn tafliad carreg i Garreg Arthur: beddrod o ddechrau Oes Newydd y Cerrig. Fe ddewch o hyd iddynt ar gefnffordd Cefn Bryn yng nghanol prydferthwch Gŵyr. Yn ôl y chwedl, mae’r beddrod wedi’i greu o garreg fechan a ddisgynnodd o esgid y Brenin Arthur, a honno wedi tyfu drwy hud a lledrith ar ôl i Arthur ei thaflu hi yno o Sir Gâr. Dywedir bod y garreg yn un sychedig, a’i bod yn hoff o grwydro draw at y nant gerllaw i dorri’r syched hwnnw. Mae sôn hefyd bod Dylan Thomas (1914-1953) wedi cynnal sesiwn séance yma ar ôl perfformio yng nghwmni’r gymdeithas ddrama amatur leol un tro. Cyn gadael y fro, mae’n sicr yn werth taro heibio i Ganolfan Saethyddiaeth a Hebogyddiaeth Perriswood a Chanolfan Dreftadaeth Gŵyr.

    Llun - hawlfraint Stella Elphick

    More ARTHUR A’I WYRTHIAU locations