Key

  • GWRTHRYFEL A REBELIAID

  • YR HUDOL A’R CYSEGREDIG

  • ANTUR BYD Y PLENTYN

  • ARTHUR A’I WYRTHIAU

  • Y WLAD A’I CHALEDI

  • YN GYMRAEG MAE’I MORIO HI

  • GEIRIAU EIN LLÊN GWERIN

  • O DDIFEROL DDIFYRRWCH

  • BRWYDRAU AC ARFAU: I’R GAD

  • SŴN Y MARW’N YMYRRYD

  • Cymru Ryfedd a Chyfareddol