Key

 • GWRTHRYFEL A REBELIAID

 • YR HUDOL A’R CYSEGREDIG

 • ANTUR BYD Y PLENTYN

 • ARTHUR A’I WYRTHIAU

 • Y WLAD A’I CHALEDI

 • YN GYMRAEG MAE’I MORIO HI

 • GEIRIAU EIN LLÊN GWERIN

 • O DDIFEROL DDIFYRRWCH

 • BRWYDRAU AC ARFAU: I’R GAD

 • SŴN Y MARW’N YMYRRYD

 • Cymru Ryfedd a Chyfareddol